Volharding

Dirigent van fanfare Volharding te Noordeloos sinds oktober 2005.

www.volhardingnoordeloos.nl

* 15 april: Paasconcert Ned. Herv. Kerk _ Noordeloos

* 27 april: Koningsdag _ Noordeloos

* 3 juni: Concert Automobielbedrijf Bikker _ Noordeloos

1 augustus: Concert Oranjefeestweek _ Noordeloos